O kim my tak właściwie mówimy?

Z encyklopedii...Kura domowa, jest udomowioną formą kura bankiwa. Udomowienie tego ptaka nastąpiło prawdopodobnie 3000 lat p.n.e. w Indiach i na Wyspach Sundajskich. W Europie hodowano ją w starożytnym Rzymie i Grecji. W Egipcie kogut był czczony jako pośrednik między bogami a ludźmi. Oznajmiał swoim pianiem nadejście boga-słońca.
Rozwój ras kury domowej rozpoczął się na przełomie XVIII/XIX w. Hodowla kur kierowała się na możliwości użytkowania. Powstały rasy użytkowe: nieśne, mięsne i ozdobne. Najbardziej znanymi rasami typu nieśnego są: leghorn i kuropatwiaki włoskie dające przeciętnie 200 jaj rocznie. Do typu mięsnego należą m.in.: sussex, cornish, osiągające wagę 4,5 kg, oraz bramaputry i kochinchi, osiągające wagę 5 kg. Odrębną rasą są bojowce, używane w niektórych krajach do walk kogutów. Inną rasą są kury karłowate o ciężarze do 800 g bantanki, karzełki japońskie i sebrighty. Kura domowa jest najliczniejszym ptakiem świata.